قفسه های متحرک سفید

۶۷ ایده ، ذخیره شده توسط آيدا مهرگان

ایده‌هایی درباره‌ی قفسه های متحرک سفید، شلف سفید رنگ، دکور قفسه های دیواری و قفسه‌های انبار آشپزخانه معلق را در اینجا مشاهده کنید.

ایده‌ای در دید
ایده‌ای در دید