DEED

اتاق استراحت مردان در فضای باز

۹۱ ایده، ذخیره شده توسط كيان نیک زاد. ایده‌هایی درباره‌ی اتاق استراحت مردان در فضای باز، ایده شیروانی مردانه حیاط خلوت، انباری غار مانند مردانه و بار میخانه گاراژ را در اینجا مشاهده کنید.