DEED

درب دولنگه داخلی

۹۳ ایده، ذخیره شده توسط ساميار خسرو شاهی. ایده‌هایی درباره‌ی داخلی دو درب، درب های داخلی دولنگه، درب‌های دوتایی داخلی و طرح درب دولنگه را در اینجا مشاهده کنید.