DEED

صندلی دو نفره در اتاق خواب

۹۳ ایده، ذخیره شده توسط مريم شجاعی. ایده‌هایی درباره‌ی صندلی دو نفره در اتاق خواب، کاناپه کوچک در آشپزخانه، نیمکت کنار پنجره دنج و کشوی نشیمن پنجره را در اینجا مشاهده کنید.