DEED

کفپوش تخته ای سه لایه تکمیل شده

۴۰ ایده، ذخیره شده توسط آراد محمدزاده. ایده‌هایی درباره‌ی کفپوش تخته ای سه لایه تکمیل شده، نحوه اتمام کف پوش تخته ای سه لایه، کف تخته چندلایی روی بتن و کف تخته‌سه‌لایی چوبی روستیک را در اینجا مشاهده کنید.