DEED

دیوار سنگی مزرعه

۸۳ ایده، ذخیره شده توسط محمدطاها علیزاده. ایده‌هایی درباره‌ی دیوار سنگی مزرعه، شومینه سنگی و نحوه ساخت دیوار سنگی را در اینجا مشاهده کنید.