DEED

نمای داخلی به سبک آینده گرایی دهه ۸۰

۱۰۳ ایده، ذخیره شده توسط حسنا جلالی. ایده‌هایی درباره‌ی نمای داخلی به سبک آینده گرایی دهه ۸۰، فضای داخلی آینده نگرانه دهه 60، داخلی آینده گرایانه دوباره مد شده و فضای داخلی آینده نگرانه قدیمی را در اینجا مشاهده کنید.