DEED

قفسه های خشک کردن صابون

۶۶ ایده، ذخیره شده توسط فریده شمس. ایده‌هایی درباره‌ی قفسه های خشک کردن صابون و بند رخت در فضای باز را در اینجا مشاهده کنید.