DEED

نحوه ساخت تخت دیواری

۹۲ ایده، ذخیره شده توسط حسنا بخشی. ایده‌هایی درباره‌ی نحوه ساخت تخت دیواری، نظم دهنده های تخت خواب دیواری، ساخته شده در تخت مورفی و تخت کشودار چوبی را در اینجا مشاهده کنید.