DEED

فرش زیر میز آشپزخانه

۱۰۶ ایده، ذخیره شده توسط نرگس مختاری. ایده‌هایی درباره‌ی فرش زیر میز آشپزخانه، قالیچه آشپزخانه، ایده های اتاق نشیمن و فرش زیر میز ناهار خوری را در اینجا مشاهده کنید.