DEED

زمین تخته سه لا زیر شیروانی

۳۲ ایده، ذخیره شده توسط كوثر امیدی. ایده‌هایی درباره‌ی زمین تخته سه لا زیر شیروانی و کف تخته چندلایی روی بتن را در اینجا مشاهده کنید.