زمین تخته سه لا زیر شیروانی

۲۷ ایده ، ذخیره شده توسط

ایده‌هایی درباره‌ی زمین تخته سه لا زیر شیروانی و کف تخته چندلایی روی بتن را در اینجا مشاهده کنید.