DEED

آباژور زمینی سفید

۹۶ ایده، ذخیره شده توسط اميرعلی شیرازی. ایده‌هایی درباره‌ی آباژور زمینی سفید، چراغ پایه دار ایستاده شیشه ای، چراغ ایستاده کاغذی و چراغ پایه دار مینیمالیستی را در اینجا مشاهده کنید.