DEED

بازسازی کمد کشو و قفسه دار

۸۴ ایده، ذخیره شده توسط رضا هاشمی. ایده‌هایی درباره‌ی بازسازی کمد کشو و قفسه دار، بوفه دست ساز، چیدمان داخل بوفه و استفاده مجدد بوفه هاتچ را در اینجا مشاهده کنید.