DEED

فضای داخلی کوچک هنرکده

۹۵ ایده، ذخیره شده توسط حسام خلیلی. ایده‌هایی درباره‌ی فضای داخلی کوچک هنرکده، فضای داخلی اتاق آفتابگیر دنج و گرم و نرم، گلخانه داخل منزل و ایده‌های طراحی داخلی کانسروتوری را در اینجا مشاهده کنید.