DEED

درزگیر پیش خوان بتونی

۸۲ ایده، ذخیره شده توسط ماهان عظیمی. ایده‌هایی درباره‌ی درزگیر پیش خوان بتونی و میزهای بتونی رنگی را در اینجا مشاهده کنید.