DEED

نقشه های آلونک ۱۲×۱۲

۶۸ ایده، ذخیره شده توسط محمدصدرا اسدی. ایده‌هایی درباره‌ی نقشه های آلونک ۱۲×۱۲، طرح های اتاقک چوبی 16x20، طرح های آلونک ۸×۸ و نقشه های انبار 12x20 را در اینجا مشاهده کنید.