DEED

روکش شومینه با نصب تلویزیون بالای آن

۷۹ ایده، ذخیره شده توسط كارن رشیدی. ایده‌هایی درباره‌ی روکش شومینه با نصب تلویزیون بالای آن، نصب تلویزیون برروی روکش شومینه، بازسازی شومینه با تلویزیون و دیوار بالای شومینه را در اینجا مشاهده کنید.