DEED

کف بتنی درزبندی شده

۵۲ ایده، ذخیره شده توسط رها اسکندری. ایده‌هایی درباره‌ی کف بتنی درزبندی شده، کفهای بتونی تمام شده، کف های بتونی رنگی و زیرزمین کف بتونی را در اینجا مشاهده کنید.