DEED

اتاق مراقبه سبک بوهمین

۱۰۴ ایده، ذخیره شده توسط فاطمه هاشمی. ایده‌هایی درباره‌ی اتاق مراقبه سبک بوهمین، اتاق مراقبه به سبک بوهو، اتاق مدیتیشن مدرن و اتاق دنج یوگا را در اینجا مشاهده کنید.