DEED

میزهای بتونی طبیعی

۱۰۲ ایده، ذخیره شده توسط مهرسام رفیعی. ایده‌هایی درباره‌ی میزهای بتونی طبیعی، ایده های کانتر بتنی آشپزخانه، میزهای بتنی رنگ آمیزی شده و میزهای بتونی رنگی را در اینجا مشاهده کنید.