DEED

بازسازی صندلی های پاسیو

۷۹ ایده، ذخیره شده توسط محمدرضا شمس. ایده‌هایی درباره‌ی بازسازی صندلی های پاسیو، تعمیر صندلی، روکش های صندلی پاسیو و تغییر مبلمان ایوان را در اینجا مشاهده کنید.