DEED

کفپوش تخته ای سه لایه

۷۶ ایده، ذخیره شده توسط النا رادان. ایده‌هایی درباره‌ی کفپوش تخته ای سه لایه، ایده های پارکت کف، کفسازی با تخته چند لا و کف تخته چندلایی روی بتن را در اینجا مشاهده کنید.