DEED

تقسیم کننده اتاق دست ساز

۸۸ ایده، ذخیره شده توسط سبحان شیرازی. ایده‌هایی درباره‌ی تقسیم کننده اتاق دست ساز، ایده های تقسیم اتاق، نحوه ساخت جدا کننده اتاق و پارتیشن را در اینجا مشاهده کنید.