DEED

فضای مدرن استودیو

۹۹ ایده، ذخیره شده توسط ايليا بهداد. ایده‌هایی درباره‌ی فضای مدرن استودیو، فضای استودیوی صنعتی، فضای کار اداری اتاقک چوبی و فضای استودیوی اداری را در اینجا مشاهده کنید.