نحوه ی ساخت الگوها و نمونه های والان پرده

۵۵ ایده ، ذخیره شده توسط عسل نصیری

ایده‌هایی درباره‌ی نحوه ی ساخت الگوها و نمونه های والان پرده، الگوهای پرده والان، کتیبه ی پرده و والان را در اینجا مشاهده کنید.