DEED

قطعات دوچرخه بازیافتی

۹۰ ایده، ذخیره شده توسط نورا شریف. ایده‌هایی درباره‌ی قطعات دوچرخه بازیافتی و صندلی بدون پشتی را در اینجا مشاهده کنید.