DEED

الگوهای کاشی مترو

۹۱ ایده، ذخیره شده توسط سهيل کریمی. ایده‌هایی درباره‌ی الگوهای کاشی مترو، کاشی مترو مربعی شکل، الگوهای کاشی دیواری و کاشی شومینه راه راه را در اینجا مشاهده کنید.