DEED

نقشه اسکلت کلبه زیر شیروانی

۵۱ ایده، ذخیره شده توسط رضا هاشمی. ایده‌هایی درباره‌ی نقشه اسکلت کلبه زیر شیروانی، کلبه ذخیره سازی کوچک، نقشه های اتاقک استراحت و نقشه های ساختمانی آلونک را در اینجا مشاهده کنید.