DEED

میزهای بتنی کوارتز

۸۱ ایده، ذخیره شده توسط آوينا خادمی. ایده‌هایی درباره‌ی میزهای بتنی کوارتز، میزهای بتونی خاکستری و میزهای سیمانی مصنوعی را در اینجا مشاهده کنید.