DEED

پله مارپیچ زیر شیروانی

۹۳ ایده، ذخیره شده توسط مهسا رنجبر. ایده‌هایی درباره‌ی پله مارپیچ زیر شیروانی، راه پله مارپیچی خودساز، بازسازی راه پله مارپیچ و راه پله مارپیچی کوچک را در اینجا مشاهده کنید.