DEED

رنگ اپوکسی برای کف

۷۷ ایده، ذخیره شده توسط محمدپارسا جمشیدی. ایده‌هایی درباره‌ی رنگ اپوکسی برای کف، کفپوش اپوکسی، کف بتونی اپوکسی و کف بتونی آبی را در اینجا مشاهده کنید.