DEED

اجاق گاز موشکی در فضای باز

۹۱ ایده، ذخیره شده توسط اميرمحمد احمدیان. ایده‌هایی درباره‌ی اجاق گاز موشکی در فضای باز، اجاق گاز کلاهک دار دست ساز، ایده های اجاق گاز کلاهکی و اجاق گاز موشکی با قوطی کنسرو را در اینجا مشاهده کنید.