DEED

فنجان های چای خوری قدیمی

۵۱ ایده، ذخیره شده توسط الينا حسینی. ایده‌هایی درباره‌ی فنجان های چای خوری قدیمی، فنجان های چای، نعلبکی قدیمی چای خوری و ست چایخوری سبک وینتیج را در اینجا مشاهده کنید.