DEED

کف های بتونی قالب شده

۸۸ ایده، ذخیره شده توسط آيناز عرب. ایده‌هایی درباره‌ی کف های بتونی قالب شده، طرح های سیمانی کف و طبقات بتن را در اینجا مشاهده کنید.