DEED

پلکان مارپیچی ویکتوریایی

۹۵ ایده، ذخیره شده توسط اسرا نعمتی. ایده‌هایی درباره‌ی پلکان مارپیچی ویکتوریایی، راه پله مارپیچی قدیمی، راه پله مارپیچ بزرگ و راه پله مارپیچ را در اینجا مشاهده کنید.