DEED

چراغ های بیرونی روی حصار

۷۶ ایده، ذخیره شده توسط نيكا داوودی. ایده‌هایی درباره‌ی چراغ های بیرونی روی حصار، آویزان کردن فانوس ها روی حصار، چراغ های فضای باز روی عرشه و طرح های روشنایی پیاده رو را در اینجا مشاهده کنید.