DEED

کاغذ دیواری دیوار سنگی

۹۳ ایده، ذخیره شده توسط آوينا فرجی. ایده‌هایی درباره‌ی کاغذ دیواری دیوار سنگی و کاغذ دیواری سه بعدی برای دیوارها را در اینجا مشاهده کنید.