DEED

ریسه‌ آرایی اتاق خواب

۴۳ ایده، ذخیره شده توسط محمدطاها شعبانی. ایده‌هایی درباره‌ی ریسه های نوری اتاق خواب، ایده های ریسه های نوری، تزئین با چراغ های رشته ای و ریسه های نوری روی دیوار را در اینجا مشاهده کنید.