روکش های پنجره تریلر

۵۷ ایده ، ذخیره شده توسط آروين رضوی

ایده‌هایی درباره‌ی روکش های پنجره تریلر، نحوه دوخت پرده های رومی و پوشش پنجره خودساز را در اینجا مشاهده کنید.

ایده‌ای در دید