DEED

دیوارهای پارتیشن مدرن

۹۶ ایده، ذخیره شده توسط هليا کیانفر. ایده‌هایی درباره‌ی دیوارهای پارتیشن مدرن، طراحی پارتیشن دیواری، پارتیشن و تقسیم کننده مدرن اتاق را در اینجا مشاهده کنید.