DEED

نحوه رنگ آمیزی زمین

۸۳ ایده، ذخیره شده توسط هلما آزادی. ایده‌هایی درباره‌ی نحوه رنگ آمیزی زمین، کف تخته ای چند لایه ای رنگ شده، زمین رنگ شده و کف های رنگ آمیزی شده را در اینجا مشاهده کنید.