DEED

استفاده مجدد از درها

۸۱ ایده، ذخیره شده توسط حسين مجد. ایده‌هایی درباره‌ی استفاده مجدد از درها، درب قدیمی خودساز، بازسازی مجدد درب های قدیمی و درهای قدیمی تغییر کاربری شده را در اینجا مشاهده کنید.