گذرگاه چوبی

۲۲ ایده ، ذخیره شده توسط حسام جمالی

ایده‌هایی درباره‌ی گذرگاه چوبی، پیاده‌روی پالت چوبی و عرشه پالتی پاسیو را در اینجا مشاهده کنید.