DEED

نمای بیرونی دیوار سنگی

۸۹ ایده، ذخیره شده توسط پرهام کرمی. ایده‌هایی درباره‌ی نمای بیرونی دیوار سنگی، نما خارجی سنگ، دیوار سنگی در فضای باز و نحوه ساخت دیوار سنگی را در اینجا مشاهده کنید.