DEED

طراحی سینک آشپزخانه به شکل جزیره

۵۷ ایده، ذخیره شده توسط آرش فتاح. ایده‌هایی درباره‌ی طراحی سینک آشپزخانه به شکل جزیره، آشپزخانه ی جزیره با سینک ظرفشویی فارم هاوس، جزیره آشپزخانه با سینک ظرفشویی و سینک آشپزخانه در خانه مزرعه ای را در اینجا مشاهده کنید.