نیم تخت های دوطبقه کامل

۹۰ ایده ، ذخیره شده توسط اميرعباس بنان

ایده‌هایی درباره‌ی نیم تخت های دوطبقه کامل، تخت سرسره دار کودکان، تختخواب های مسافرتی بالکن و تخت خواب دو طبقه فلزی را در اینجا مشاهده کنید.