DEED

طراحی روشنایی مدرن

۹۷ ایده، ذخیره شده توسط سدنا صالحی. ایده‌هایی درباره‌ی طراحی روشنایی مدرن، طراحی روشنایی، چراغ های آویز و طرح نورپردازی دیواری را در اینجا مشاهده کنید.