دستگاه گرامافون

۲۷ ایده ، ذخیره شده توسط محمدجواد صارمی

ایده‌هایی درباره‌ی دستگاه گرامافون، کنسول ضبط صوت، صفحه موسیقی و نظم دهنده جالب را در اینجا مشاهده کنید.