DEED

تغییر پانسیون سنگی

۷۹ ایده، ذخیره شده توسط اميرمهدی زمانی. ایده‌هایی درباره‌ی تغییر پانسیون سنگی، بازسازی آجر پاسیو، بازسازی سنگفرش پاسیو و بازسازی پاسیو حیاط خلوت را در اینجا مشاهده کنید.