DEED

نحوه هموار کردن دیوارهای زبر

۶۴ ایده، ذخیره شده توسط محمدامين زاهدی. ایده‌هایی درباره‌ی نحوه هموار کردن دیوارهای زبر، نحوه پوشش دیوارهای بافت دار، درب های داخلی ساختمان و صاف کاری دیوارهای زبر را در اینجا مشاهده کنید.